Hiển thị một kết quả duy nhất

4.000.000 
6.000.000 
3.800.000 
3.800.000 
4.800.000 
7.000.000 
7.000.000 
4.800.000 
4.000.000 
5.000.000 
3.700.000 
0905.006.264